• image01


บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า ‘โบรกเกอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด’ จาก TFEX Best Awards 2020


21 Dec 2020

 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดย นายนภดล นิมมานพิภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและนายสุกิตติ์  ตั้งมณีนิมิตร กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานหลักทรัพย์สถาบัน เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัล Most Active Houseหรือรางวัลโบรกเกอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด ในงาน TFEX Best Awards 2020 จัดขึ้นโดย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย