• image01
หลักทรัพย์สถาบัน : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาด


ในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งรายหนึ่งของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange: TFEX) และบริษัท สำนักหักบัญชีประเทศไทย จำกัด (Thailand Clearing House: TCH) หลักทรัพย์ ภัทร ให้บริการเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทยอย่างครบวงจร รวมถึงบริการเป็นนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์ส (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ทุกประเภท โดยให้บริการขาย บริหาร จัดการ และชำระบัญชีของสัญญาฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายกันใน TFEX

หลักทรัพย์ ภัทรมีช่องทางบริการในการซื้อขายให้กับลูกค้าทั้งผ่านทางโทรศัพท์และผ่านทาง Direct Market Access ที่สามารถรองรับระบบการซื้อขายแบบ Algorithmic trading ที่มีความถี่สูงได้

 
ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาด


หลักทรัพย์ ภัทรประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ราคาหุ้นประเภทพิเศษต่างๆ โดยจะเน้นนวัตกรรมและทางเลือกซึ่งมีคุณค่ากับลูกค้าแต่ละรายของเราโดยเฉพาะ

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เคร็ก ทอมสัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
craig@kkpfg.com 

 

ชนะพล ทับทิมสุข
chanaphon@kkpfg.com