• image01
วิจัย

ฝ่ายวิจัย ของ หลักทรัพย์ ภัทรเผยแพร่บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและหุ้นรายตัว รวมทั้งให้คำแนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับลูกค้าของบริษัทและลูกค้าของ BofA Securities

ณ ปัจจุบันมีนักวิเคราะห์ทั้งสิ้น 10 คนซึ่งเผยแพร่บทวิเคราะห์ครอบคลุม บริษัทจดทะเบียนจำนวน 56 บริษัท โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยยังให้คำแนะนำการลงทุนเชิงกลยุทธ์ การวิจัยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเชิงลึกอีกด้วย

หลักทรัพย์ ภัทรมีข้อตกลงความร่วมมือกับ BofA Securities ว่าด้วยการเผยแพร่บทวิเคราะห์ ในการนี้บทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์ ภัทรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยการเมืองไทยและหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะถูกเผยแพร่ภายใต้ชื่อ BofA Securities ให้กับลูกค้าทั่วโลกของ BofA Securities

ในขณะที่นักลงทุนชาวไทยจะได้รับบทวิจัยเดียวกันนี้ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ ภัทร นอกจากนี้หลักทรัพย์ ภัทรยังผลิตบทวิเคราะห์หุ้นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศอีกด้วย

ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดในทำธุรกิจ ฝ่ายวิจัยของ หลักทรัพย์ ภัทรยังคงรักษาความเป็นสากลพร้อมกับชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับสำหรับการให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะการวิจัยอิสระที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายด้านความเป็นเลิศ
 
รายละเอียดนักวิเคราะห์

ชื่อ ตำแหน่ง Email หมายเหตุ
นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ หัวหน้าสายงานวิจัย therapong.vach@kkpfg.com BBL, KTB, SCB, KBANK, TCAP, TISCO, TMB
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร supavud.saic@kkpfg.com -
น.ส.ถนอมศรี ฟองอรุณรุ่ง นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ thanomsri.fong@kkpfg.com -
นายคมสัน สุขสำราญ นักวิเคราะห์กลุ่มพลังงาน, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ komsun.suks@kkpfg.com IRPC, BANPU, BCP, PTT, PTTEP, SPRC, TOP, BCPG, IVL, PTTGC, VNT, GGC
นางจิราภรณ์ ลินมณีโชติ นักวิเคราะห์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง jiraporn.linm@kkpfg.com SCC, SCCC, AP, CPN, LH, LPN, PSH, QH, SPALI, SIRI, ANAN, SC
นายฐิติเทพ นพเกตุ นักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม thitithep.noph@kkpfg.com THBEV, OISHI, ADVANC, DTAC, INTUCH, TRUE, DIF, JAS, BEC, MAJOR, WORK
นายศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์ นักวิเคราะห์กลุ่มพาณิชย์, วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ sirichai.chal@kkpfg.com CPALL, GLOBAL, HMPRO, ROBINS, BJC, EPG, EGCO, GLOW, RATCH, BGRIM, TLGF
นายชาตรี แพรวพรายกุล นักวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การแพทย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่งและโลจิสติกส์ charti.phra@kkpfg.com GFPT, TWPC, MEGA, CPF, M, TU, MINT, TVO, TFG, BH, BDMS, BCH, CHG, CENTEL, ERW, AOT
นางสาวพรทิพย์ กังวานพณิชย์ นักวิเคราะห์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, บริการรับเหมาก่อสร้าง pontip.kang@kkpfg.com CBG, MALEE, TIPCO, CK, ITD, STEC, STPI, TTCL, UNIQ
นายณฐพล พงษ์สุขเจริญกุล นักวิเคราะห์กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ nathapol.pong@kkpfg.com KTC, SAWAD, MTLS, AEONTS, THANI